Thomas Frigård i Raumnes brukte Offentlighetslovens §9 til å be om innsyn i antall leiebiler hjemmetjenesten har og hvor mange kilometer bilene kjøres i året. Deretter regnet han seg fram til at pleierne hvert år bruker 16 årsverk i bilen.

Kommunen hadde selv ikke statistikk på hvor mye pleierne sitter i bilen.

Du kan lese saken her.

raumnes_bilbruk