Kvinnheringen vitja Husnes Konfeksjon på Sunde, vart tekst, bilete og layout sydd saman med nål og tråd. Grepa dei gjorde med den seks sider lange reportasjen som sto på trykk i februar, gjev dei pris i kategorien fotoreportasje i European Newspaper Award.

Kvinnheringen får også pris for førstesida på notisavisa, dei får pris i kategorien lokalavissider for reportasjen om årets russebilar, og dei får fotoserie-pris for portrettet av «Bollo» Egil Opsanger.

Vi gratulerer!