Hva er idebanken?

Denne idébanken drives av Landslaget for lokalaviser (LLA). I idébanken samler vi ideer, eksempler og korte faktaartikler som er relevante for lokalaviser. Innholdet er ment som inspirasjon og tips til journalister, markedsmedarbeidere og andre i lokalavisene. Når du lar deg inspirere av andre, husk opphavsrett og skikk og bruk. Er du i tvil om hvor grensene går, tar du kontakt med oss i LLA eller direkte med avisene vi har hentet eksemplene fra. LLA-familien har stor glede av å dele ideer, erfaringer og kunnskap på denne måten.