1. mars er søknadsfristen for vidaregåande skular. Mange er framleis usikre på kva dei skal velje, skriv Os og Fusaposten. 

Les saka her.

I desse dagar er vidaregåande opplæring eit heitt tema i mange heimar. Rådgjevaren på Os ungdomsskule fortel til Os og Fusaposten at det først er no dei siste vekene før søknadsfristen at mange av elevane verkeleg begynner å bli opptekne av skule- og yrkesval. Foreldra blir oppmoda til å ta kontakt med rådgjevaren i september, men også dei ventar til siste liten med å ta kontakt.

Ordinær søknadsfrist til vidaregåande opplæring er 1. mars. Ordinær søknadsfrist for høgare utdanning er 15. april. 

Sjå også bladet Tysnes sine temasider om utdaning.