Denne bildekrusellen krever javaskript.

Etter eit år med fleire alvorlege bilulukker har Kvinnheringen tatt tak i problemet og laga ei heil avis om den farlege trafikken. I den sterke og tankevekkjande avisa oppmodar dei alle til å ta ansvar.

I 2017 skjedde det 18 trafikkulukker med alvorleg skadde til følgje i Kvinnherad, og natt til tredje juledag skjedde den første dødsulukka på to år. Slikt rystar eit lokalsamfunn. Derfor har vi via heile denne avisa til saker om ungdom og trafikk, både for å setja temaet på dagsordenen, men også for å prøva å forstå. Kvifor hadde vi så mange ulukker i fjor når tala går ned elles i landet? Kva kan gjerast, og kven har ansvar for å gjera noko? skriv Kvinnheringen på leiarplass.

I avisa får lesarane mellom anna møte foreldre som har mista born i trafikkulukker og ein mann som knekte nakken og vart lam i ei bilulukke då han var ung. Kvinnheringen har intervjua politiet som jobbar med ein analyse av ulukkene, UP som vil halda fleire kontrollar i området, ein køyrelærar som seier at dei ser eit haldningsproblem blant menn, og ein ung, anonym råkøyrar som bekreftar nokre av køyrelæraren sine påstandar.

– Desse sakene gjekk og veldig bra på nett, og vi hadde over 40 nye sal på trafikksakene totalt, fortel redaktør Tomas Bruvik.

Her kan du laste ned pdf av nokre av sakene i avisa.