Med denne heilsides annonsen minnar Bømlo-nytt lesarane på at eit abonnement på lokalavisa er ei fin gåve, også til dei som har flytta ut av bygda for ein periode.