Alle snakkar om vêret

Alle snakkar om vêret

Hallingdølen gjer noko med det. Ein gong i månaden summerer Hallingdølen opp vêret den siste månaden. Dei bruker ein fast mal med grafisk framstilling av mellom anna nedbør og...
Viser fram konfirmantene

Viser fram konfirmantene

Hvert år presenterer Fjell-Ljom konfirmantene på en dobbeltside, og utfordrer noen av dem på relevante spørsmål om tro, livet og penger. Fjell-Ljom opplever godt salg av avisa...