Alle snakkar om vêret

Alle snakkar om vêret

Hallingdølen gjer noko med det. Ein gong i månaden summerer Hallingdølen opp vêret den siste månaden. Dei bruker ein fast mal med grafisk framstilling av mellom anna nedbør og...