Vi oppretta Facebook-gruppe. Sendte ut tilbod til dei 800 som står på denne lista, og fekk på ein dag veldig god respons. Så det vil vi gjera om igjen. Vennleg helsing Tomas Bruvik Redaktør og dagleg leiar i Kvinnheringen.