Gullgruve for journalister: Finn lokale saker i statistikken

Gullgruve for journalister: Finn lokale saker i statistikken

På ssb.no (Statistisk sentralbyrå) kan du finne materiale til mange interessante nyhetssaker, fra hvor mange som har giftet og skilt seg, til byggeaktivitet i strandsonen. Vi hjelper deg å finne fram. I Statistikkbanken finner du detaljerte tall på en hel rekke ulike...
Kva kostar det å bu i kommunen?

Kva kostar det å bu i kommunen?

Det kostar å eige bustad. På Stord er det dyrare enn i nabokommunane, skriv Stord24. Finn tala for din eigen kommune. På Leirvik brygge og generelt på Stord er det dyrare å eige bustad enn i nabokommunene. Foto: Skjermdump frå Stord24. Stord er den dyraste kommunen å...
Fram med sminkekosten

Fram med sminkekosten

I Stangeavisa viser Emma Louise S. Orskaug hvordan du kan male en hodeskalle. (Skjermdump fra Stangeavisa.no) Kjenner du til noen som er ekstra flinke med sminkekosten? Spør om de vil vise fram halloween-ansiktet sitt! Stangeavisa har intervjuet en 20-åring som elsker...
Lokalavisa gjev ruteinformasjon

Lokalavisa gjev ruteinformasjon

Innbyggjarane i lokalavisa Møre sitt dekningsområde treng berre å gå ein stad for å finne reiseinformasjon, anten dei skal ta buss, ferje eller fly: på lokalavisa si nettside. Avisa har samla oversikten over nyttige ferjeruter, bussruter og flyruter på framsida av...
Garndilla som eige tema

Garndilla som eige tema

Bø blad fann fram til dei som er ekstra ivrige med strikkepinnane. Foto: Gro Birgitte Røiland, Bø blad Eigne temasider om strikking? Ikkje noko å lure på! Bø blad fylte 11 sider med fine saker og tilpassa annonsar. For mange betyr mørke haustkveldar ekstra god tid til...
– Podkast er enkelt og gøy

– Podkast er enkelt og gøy

Elisabeth Berg Hass og Håvard Røyrvik i Kvinnheringen hadde ingen podkasterfaring før dei laga serie om politikk før valet. Foto: Kvinnheringen. Det er veldig enkelt å lage podkast, og veldig gøy. Det er konklusjonen i Kvinnheringen etter at dei gav seg i kast med...
Kan føre til at journalistane bryt ut av vanetenkinga

Kan føre til at journalistane bryt ut av vanetenkinga

Valget førte til store omveltingar i mange kommunar. (Illustrasjonsfoto: Valgdirektoratet) Fleire lokalaviser opplever skakingar i lokalpolitikken. Det kan føre til at journalistane bryt ut av vande mønster, meiner Bengt Morten Engan ved Nord Universitet....
Har fastlegekrisen nådd lokalsamfunnet?

Har fastlegekrisen nådd lokalsamfunnet?

Det er store variasjoner i presset på fastlegene, viser et knippe lokalavissaker. Hvordan står det til i ditt område?  Vestby Avis, Vestnytt, Arbeidets Rett og Vennesla Tidende skriver om situasjonen for lokale fastleger. Regjeringen kom i september med en evaluering...
Gjev bort spekeskinke frå eigen støl

Gjev bort spekeskinke frå eigen støl

Redaktør Svein Gjerdåker driv og skriv om Dag og Tid-stølen. (Skjermbilete frå kampanjesida) Med eigen avisstøl kan Dag og Tid lokke med ei heilt unik gåve til dei som gjev bort gåveabonnement på avisa: Langtidsmogna spekeskinke av griser frå Dag og Tid-stølen på...
Fekk Fritt Ord-støtte til å grave i kraftverdiane

Fekk Fritt Ord-støtte til å grave i kraftverdiane

I ein artikkelserie med støtte frå Fritt Ord sette Vest-Telemark blad søkeljoset på kraftverdiane i regionen. Vest-Telemark blad (VTB) dekkjer fleire store kraftkommunar. Vassmiljøet i kommunane er sterkt endra av kraftproduksjonen. Til gjengjeld har kommunane store...
Hadde si første direktesending på valvaken

Hadde si første direktesending på valvaken

– Me ønskjer oss kommuneval kvart år, seier redaktør Håvard Sætrevik i Grenda. For lokalaviser landet rundt var måndag ein av dei viktigaste, travlaste og kjekkaste dagane på fleire år. Mange aviser gjorde ein formidabel innsats valkvelden. Grenda slo til med si...
Nøye planlegging ga brei valdekning

Nøye planlegging ga brei valdekning

Mange lokalaviser hadde ei fyldig og god dekning av valkvelden. Fjordenes Tidende hadde truleg det aller høgaste talet saker. Vi i LLA-sekretariatet kom ut av tellinga, men Fjordenes Tidende publiserte truleg ein stad mellom 30 og 40 saker i løpet av valkvelden. Det...
Kva retning går veljarane?

Kva retning går veljarane?

Vågar du å kommentere valresultatet på førehand? Foto: Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet Om ikkje, kan det vere på tide å oppsummere årets valkamp. Har bompengar, klima, sentralisering eller andre tema fått styre den lokale valkampen? Er det...
Få parti, bedrifter og organisasjonar med på val-annonser

Få parti, bedrifter og organisasjonar med på val-annonser

Før forrige kommunestyrevalg laga LLA ein mal for valgannonser, der avisa sjølv kunne selge logo-plass for lokale parti, bedrifter og organisasjonar. Gjennom desse annonsene i papiravisa oppfordra annonsørene folk om å bruke stemmeretten sin. Nokre av avisene brukte...
Komiserie om kommunepolitikk

Komiserie om kommunepolitikk

Kvinnheringen har laga sin eigen humorserie om lokalpolitikken. Ideen kom frå den engelske serien Little Britain. Vesle Kvinnherad handlar om lokalpolitikk og kommuneval, men med eit skarpt skråblikk. Den nyskapande programserien brukar humor og satire for å få fleire...
Slik lagar du debattmøte før lokalvalet

Slik lagar du debattmøte før lokalvalet

Fleire lokalaviser har lange tradisjonar med å arrangera debattmøte før valet, medan andre ikkje har tradisjon for dette. Opne debattmøte er ein fin måte å opna opp valdebatten for spørsmål og kommentarar frå innbyggarane i lokalsamfunnet. Debatt i Bømlo...
Intervjuar alle listetoppane

Intervjuar alle listetoppane

Alle får dei same spørsmåla i Grannar sin presentasjon av listetoppane. Spørsmåla kan vere relevante for fleire kommunar. Grannar presenterer alle listetoppane i Etne og Vindafjord. Dei får spørsmål som kan seie noko om politikken dei står for ved årets val. I...