Fekk Fritt Ord-støtte til å grave i kraftverdiane

Fekk Fritt Ord-støtte til å grave i kraftverdiane

I ein artikkelserie med støtte frå Fritt Ord sette Vest-Telemark blad søkeljoset på kraftverdiane i regionen. Vest-Telemark blad (VTB) dekkjer fleire store kraftkommunar. Vassmiljøet i kommunane er sterkt endra av kraftproduksjonen. Til gjengjeld har kommunane store...
Hadde si første direktesending på valvaken

Hadde si første direktesending på valvaken

– Me ønskjer oss kommuneval kvart år, seier redaktør Håvard Sætrevik i Grenda. For lokalaviser landet rundt var måndag ein av dei viktigaste, travlaste og kjekkaste dagane på fleire år. Mange aviser gjorde ein formidabel innsats valkvelden. Grenda slo til med si...
Nøye planlegging ga brei valdekning

Nøye planlegging ga brei valdekning

Mange lokalaviser hadde ei fyldig og god dekning av valkvelden. Fjordenes Tidende hadde truleg det aller høgaste talet saker. Vi i LLA-sekretariatet kom ut av tellinga, men Fjordenes Tidende publiserte truleg ein stad mellom 30 og 40 saker i løpet av valkvelden. Det...
Kva retning går veljarane?

Kva retning går veljarane?

Vågar du å kommentere valresultatet på førehand? Foto: Tore Fjeld/Kommunal- og moderniseringsdepartementet Om ikkje, kan det vere på tide å oppsummere årets valkamp. Har bompengar, klima, sentralisering eller andre tema fått styre den lokale valkampen? Er det...
Få parti, bedrifter og organisasjonar med på val-annonser

Få parti, bedrifter og organisasjonar med på val-annonser

Før forrige kommunestyrevalg laga LLA ein mal for valgannonser, der avisa sjølv kunne selge logo-plass for lokale parti, bedrifter og organisasjonar. Gjennom desse annonsene i papiravisa oppfordra annonsørene folk om å bruke stemmeretten sin. Nokre av avisene brukte...
Komiserie om kommunepolitikk

Komiserie om kommunepolitikk

Kvinnheringen har laga sin eigen humorserie om lokalpolitikken. Ideen kom frå den engelske serien Little Britain. Vesle Kvinnherad handlar om lokalpolitikk og kommuneval, men med eit skarpt skråblikk. Den nyskapande programserien brukar humor og satire for å få fleire...
Slik lagar du debattmøte før lokalvalet

Slik lagar du debattmøte før lokalvalet

Fleire lokalaviser har lange tradisjonar med å arrangera debattmøte før valet, medan andre ikkje har tradisjon for dette. Opne debattmøte er ein fin måte å opna opp valdebatten for spørsmål og kommentarar frå innbyggarane i lokalsamfunnet. Debatt i Bømlo...
Intervjuar alle listetoppane

Intervjuar alle listetoppane

Alle får dei same spørsmåla i Grannar sin presentasjon av listetoppane. Spørsmåla kan vere relevante for fleire kommunar. Grannar presenterer alle listetoppane i Etne og Vindafjord. Dei får spørsmål som kan seie noko om politikken dei står for ved årets val. I...
Hvordan oppleves eldreomsorgen?

Hvordan oppleves eldreomsorgen?

Hvordan opplever brukere og pårørende at de blir tatt vare på i eldreomsorgen? Kjenner politikerne forholdene? Hva lover de i partiprogrammene? «Tenk å havne på et dobbeltrom med et vilt fremmed menneske. Tenk å ikke få en dusj mer enn hver 10. dag. Tenk å ikke få...
Inviterer til politisk «drive-by»

Inviterer til politisk «drive-by»

Firdaposten ville komme litt nærare innpå toppkandidatane i Kinn kommune. Dei valde å spørje kandidatane kva hjul dei brukar. Journalist Dag Nesbø Frøyen skriv: Det er berre ein kanditat som er bilinteressert. Kvinnene bruker dei små grå for å komme seg framover....
Legger til rette for at alle skal stemme

Legger til rette for at alle skal stemme

Kontorsjefen i Steinkjer kommune har som mål at valgdeltagelsen skal være 100 prosent. Steinkjer-avisa har tatt en prat med henne om hvordan innbyggerne kan stemme. Hun forklarer at det hvert valg kommer noen som ikke har fått med seg at de kan forhåndsstemme hvis de...
Når partiene ut til velgerne?

Når partiene ut til velgerne?

Raumnes undersøkte om partienes programmer var lett tilgjengelige på nett. Bare to av 11 partier hadde lagt ut partiprogrammet på egne nettsider. På Raumnes’ nettsider derimot, kan leserne lett få en kortversjon av hva partiene står for. De to minutter lange...
Hvor pliktoppfyllende er de folkevalgte?

Hvor pliktoppfyllende er de folkevalgte?

To folkevalgte på Sotra har meldt avbud i nesten halvparten av kommunestyremøtene. Det fant Vestnytt ut ved å sjekke møteprotokollene. Vestnytts Anne Jo Lexander har gått gjennom kommunestyrets møteprotokoller fra de 36 møtene de har hatt siden oktober 2015. Slik fant...
Trekker fram unge politikere

Trekker fram unge politikere

I ukene før valget lager Arendals Tidende flere temautgaver om viktige arbeidsoppgaver og utfordringer for Arendal kommune. Denne uka var temaet ungt engasjement. Avisa har sjekka hvor mange som var 29 år eller yngre på partienes valglister i 2011, 2015 og 2019. Fra...
Engasjer leserne i grupper

Engasjer leserne i grupper

Facebook-grupper kan være en måte å skape tettere bånd med og mellom leserne. Illustrasjonsfoto: John Schnobrich på Unsplash. Av Laila Borge Facebook-grupper knyttet til avgrensede temaer oppleves som mer private arenaer enn åpne nyhetssider, og kan være en mulighet...
Sjekk hvordan kommunen presterer

Sjekk hvordan kommunen presterer

Kommunal Rapport har nå oppdatert Kommunebarometeret 2019 med ferske tall. Oppdal topper rangeringen av landets kommuner. Kommunal Rapports rangering av hvordan norske kommuner presterer. (Skjermdump) Kommunal Rapports barometer rangerer kommunene etter 151 nøkkeltall...
Jubileumsavis med framtidsnyheter

Jubileumsavis med framtidsnyheter

Frostingen fyller hundre år! I jubileumsavisa har barn fått i oppgave å forestille seg nyheter fra framtidas Frostingen. Frostingen har også fått lesere til å fortelle om sitt forhold til lokalavisa. I tillegg er det saker om avisas historie og om dagens produksjon....