Lokalavisa gjev ruteinformasjon

Innbyggjarane i lokalavisa Møre sitt dekningsområde treng berre å gå ein stad for å finne reiseinformasjon, anten dei skal ta buss, ferge eller fly: på lokalavisa si nettside.